Welkom bij de Stichting Hospice Amandi

Amandi is een uniek hospice in oprichting in de gemeente Kaag en Braassem.
* Hospice Amandi wil straks een liefdevolle plek zijn, ‘midden in de gemeente’, waar terminaal zieke mensen, indien dat thuis niet mogelijk is, op een waardige manier kunnen sterven. Een huis met een geborgen en liefdevolle sfeer, waar de kwaliteit van het leven bij het sterven voorop staat.
* Tevens verwelkomen wij in de toekomst gasten, die niet gaan overlijden, maar ten gevolge van een trauma of een plots opgetreden ziekte hun zelfstandigheid tijdelijk kwijt zijn. Zij ontvangen dezelfde zorg. Bij hen is deze zorg bedoeld als overbrugging tussen een ziekenhuisopname en de terugkeer naar huis.
* Ook kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast worden door opname van hun langdurig zieke partner (respijtzorg).
Deze combinatie van zorg maakt Amandi uniek!

     
Artist impression door MOVE urban architecture

Realisering huisvesting in Kaag en Braassem nabij
Medio 2019 hoopt Amandi in Nieuwe Wetering, op het terrein van de oude basisschool, het hospice te openen. Help ons dit met elkaar mogelijk te maken.
Mogelijkheden daartoe zijn: eenmalige donatie, jaarlijkse donatie, schenkingen, legaten, aanmelding als vrijwilliger via info@hospiceamandi.nl.
Ons banknummer staat onderaan elke pagina.
Klik hier voor onze folder (pdf)
Op pagina 4 treft u een donateurskaart aan die u kunt printen en opsturen of afgeven bij adressen in zeven dorpen van de gemeente Kaag en Braassem.
De folder is ook verkrijgbaar bij de apotheken in Roelofarendsveen.
Wilt u zich meteen online aanmelden, dan kan dit via deze link:  'Word Donateur' .