Welkom bij het Amandihuis

Amandi is een uniek hospice in oprichting in de gemeente Kaag en Braassem.
* Het Amandihuis wil straks een liefdevolle plek zijn, ‘midden in de gemeente’, waar terminaal zieke mensen, indien dat thuis niet mogelijk is, op een waardige manier kunnen sterven. Een huis met een geborgen en liefdevolle sfeer, waar de kwaliteit van het leven bij het sterven voorop staat.
* Tevens verwelkomen wij in de toekomst gasten, die niet gaan overlijden, maar ten gevolge van een trauma of een plots opgetreden ziekte hun zelfstandigheid tijdelijk kwijt zijn. Zij ontvangen dezelfde zorg. Bij hen is deze zorg bedoeld als overbrugging tussen een ziekenhuisopname en de terugkeer naar huis. Ook kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast worden door opname van hun langdurig zieke partner (respijtzorg).

De combinatie van zorg en de duurzaamheid van het gebouw maakt Amandi uniek! En omdat we meer zijn dan een hospice, wordt de naam 'Amandihuis'.
De bouw op het terrein van de oude basisschool, Noordveenweg 12 te Nieuwe Wetering, is op 10 oktober j.l. van start gegaan. Medio 2020 hopen we onze deuren te openen.

     
Artist impression door MOVE urban architecture