Nieuwsbrief, september 2015

Voorwoord

Het is een tijd stil geweest rond Hospice Amandi. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is.

Onze belangrijkste activiteiten betroffen het zoeken naar huisvesting. Als voorlopig nieuws valt te melden dat de locatie in Nieuwe Wetering niet van de baan is. We zijn nog steeds in gesprek met mogelijke investeerders voor deze locatie.

Behalve het vinden van een goede plek om het hospice te bouwen, hebben we vorderingen gemaakt met het invullen en concreter maken van de zorg die we willen gaan leveren in het hospice en de bijbehorende exploitatiebegroting. We verwachten niet meer dan twee bedden nodig te hebben voor de palliatieve terminale zorg, onze belangrijkste doelgroep. Er wordt al langer gesproken over de mogelijkheid om naast deze twee 'hospicebedden', twee logeerbedden in te richten. We willen ook voor deze mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door onverwachte omstandigheden behoefte hebben aan de liefdevolle zorg die wij kunnen bieden in het hospice, een plek realiseren.

Zoals je ziet staan we niet stil. In deze nieuwsbrief lees je meer over de vorderingen en de gebeurtenissen rond het hospice.

VPTZ Kaag en Braassem en Hospicegroep Jacobswoude fuseren

Per 1 juli zijn Hospicegroep Jacobswoude en VPTZ Kaag en Braassem samen gegaan. Zij gaan de naam Amandi Thuis voeren. Zij voeren nu dezelfde naam als Hospice Amandi, maar we zijn nog steeds twee verschillende organisaties. Amandi Thuis zorgt voor hulp bij zieken en terminale patiënten thuis. Hospice Amandi is een hospice in oprichting waar hulp voor zieken en terminale patiënten, waarvoor de zorg thuis te zwaar is of die geen naasten hebben die hen kunnen verzorgen, geboden wordt.

Amandi Thuis heeft een eigen bestuur. Als Hospice Amandi hebben we wel regelmatig contact met Amandi Thuis en met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. In de toekomst als het hospice gerealiseerd is hopen we op een goede samenwerking tussen het hospice en Amandi Thuis. Dit willen we mede doen door het inzetten van vrijwilligers die ook bij Amandi Thuis werkzaam zijn.

Huisarts Beekhuis schenkt € 12.000,- aan Hospice Amandi

Het bestuur van Hospice Amandi kreeg 19 februari een cheque overhandigt van maar liefst € 12.000,- van het Rijpweteringse huisartsenpaar Wouterus en Greetje Beekhuis. 19 en 20 december hebben de huisartsen officieel afscheid genomen van hun patiënten en relaties. De huisartsen gaan genieten van hun welverdiende pensioen. De patiënten en relaties waren in groten getale aanwezig op het afscheid. Het verzoek van dr. Beekhuis aan alle genodigden was om een bedrag te doneren aan Stichting Hospice Amandi. Hier is gehoor aan gegeven; er is maar liefst € 12.000,- euro gedoneerd aan het hospice. Wij willen Wouterus en Greetje Beekhuis dan ook van harte bedanken voor deze zeer gulle gift.

Sponsordoek Hospice Amandi bij T.V. Alkemade

12 Maart opende Tennisvereniging Alkemade het
tennisseizoen met nieuwe tennisbanen en nieuwe
sponsordoeken. De tennisvereniging wilde een aantal
goede doelen de gelegenheid geven om een sponsordoek
te plaatsen. Eén van die goede doelen was Hospice
Amandi. De opening werd gevierd met een tennistoernooi
en een borrel voor leden en sponsoren.

Geplaatst in Archief.