Nieuwsbrief, december 2015

Amandi: wat is er gebeurd in 2015?

Het is een tijd stil geweest rond Hospice Amandi. Dat betekent niet dat er in 2015 niets gebeurd is. Integendeel! Nu het einde van het jaar nadert geven we u graag een overzicht van onze activiteiten. Tegelijk willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u een goede jaarwisseling te wensen en een heel liefdevol en gezond 2016.

Huisvesting

Onze belangrijkste activiteiten betroffen het zoeken naar huisvesting…

De gemeente heeft ons de locatie van voormalige school De Meerpaal in Nieuwe Wetering voorgesteld. Wij hebben daar uitgebreid studie van gemaakt en over gesproken met de gemeente. Inmiddels hebben we ook een architectenbureau geselecteerd dat voor ons gaat kijken wat de mogelijkheden zijn van deze locatie. De komende tijd zullen wij u door middel van deze nieuwsbrief nader informeren over de voortgang.

Zorg

Welke zorg willen we gaan bieden in ons hospice?

Naast het vinden van een goede plek om het hospice te bouwen, is er met meerdere vrijwiliggers en organisaties gesproken over de invulling van de zorg in het hospice. Naar aanleiding van deze gesprekken is er besloten dat er twee kamers komen voor de palliatieve terminale zorg. Dit is ook onze belangrijkste doelstelling; zorg voor mensen die gaan overlijden en voor wie dat thuis niet mogelijk is.

Er wordt al langer gesproken over de mogelijkheid om naast deze twee 'hospicebedden', twee kamers in te richten voor mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door onverwachte omstandigheden behoefte hebben aan de liefdevolle zorg die wij bieden in het hospice. Dit wordt ook wel ¬īeerstelijnsverblijf¬ī genoemd;¬†een klein wijkhospitaal waar 24 uur zorg geboden wordt onder verantwoordelijkheid van huisarts en wijkverpleegkundige. We hebben met Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hierover gesproken. De zorgverzekeraar was zeer positief en heeft ons¬†geadviseerd de vergunningen voor een dergelijk eerstelijnsverblijf aan te vragen.

VPTZ Kaag en Braassem en Hospicegroep Jacobswoude fuseren

Per 1 juli zijn Hospicegroep Jacobswoude en VPTZ Kaag en Braassem samen gegaan ...

Zij gaan de naam Amandi Thuis voeren. Zij voeren nu dezelfde naam als Hospice Amandi, maar we zijn nog steeds twee verschillende organisaties. Amandi Thuis zorgt voor hulp bij zieken en terminale pati√ęnten thuis. Hospice Amandi is een hospice in oprichting waar hulp geboden wordt¬†voor zieken en terminale pati√ęnten, voor wie de zorg thuis te zwaar is of die geen naasten hebben die hen kunnen verzorgen.

Amandi Thuis heeft een eigen bestuur. Als Hospice Amandi hebben we wel regelmatig contact met Amandi Thuis en met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. In de toekomst, als het hospice gerealiseerd is, hopen we op een goede samenwerking tussen het hospice en Amandi Thuis. Dit willen we mede doen door het inzetten van vrijwilligers die ook bij Amandi Thuis werkzaam zijn.

Comité van Aanbeveling

Het afgelopen jaar hebben we het Comité van Aanbeveling verder kunnen uitbreiden. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende leden:

M. van der Velde-Menting    Burgemeester - Gemeente Kaag en Braassem
W. Beekhuis                             Huisarts - Rijpwetering
J. Glas                                        Moderator - Federatie St Clara en St Franciscus
O.W.D.C. von Hertzberg        Notaris - Oude Wetering
E.B. Mandemaker                   Dominee Gereformeerde kerk -  Woubrugge
P. Koek                                      Artistiek leider De Veenfabriek
W.J. van Schaik                        Dominee Nederlands Hervormde kerk - Woubrugge

In de volgende nieuwsbrieven zult u steeds een interview vinden met één van de leden van het Comité van Aanbeveling.

Geplaatst in Archief.