Nieuwsbrief 4, juli 2017

Van de voorzitter

In de afgelopen maanden is de campagne voor het werven van donateurs van start gegaan. In samenwerking met de vrijwilligers van Amandi Thuis en Hospice Amandi hebben we een stand ingericht op de braderieën in Leimuiden, Woubrugge en Oude Wetering en waren we aanwezig bij de Rabo-fietstocht, het Sluisconcert en Rondje Ka. We stonden daar met een symbolisch 'hospice', dat ons is geschonken door de leden van het Klussenteam Alkemade. De reacties van de bezoekers van de braderieën en evenementen waren hartverwarmend. Dat geeft energie en moed. Kortom, we zijn op de goede weg. Vanaf deze plek roep ik eenieder op vrienden en kennissen warm te maken voor het donateurschap van ons hospice!
Ik wens u een fijne en zonnige zomervakantie.

Rabobank en VSB-fonds

De afgelopen week zijn er twee prachtige bedragen toegezegd.
Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord heeft de Stichting Hospice Amandi laten weten 10.000 euro beschikbaar te stellen voor het te bouwen hospice in Nieuwe Wetering. Het ging om een unaniem besluit van het fonds. Het geld is bestemd voor een deel van de bouw van de familiekamer in het hospice. Het Coöperatiefonds heeft onder meer als doel het steunen van initiatieven die passen binnen het thema zorg.
Twee dagen later volgde een prachtige toezegging van het VSB-fonds van 30.000 euro. Het VSB-fonds steunt onder meer projecten die gericht zijn op mensen die gebruik maken van hospices.
Wij bedanken de Rabobank en het VSB-fonds zeer voor hun geweldige toezegging.

Sluisconcert

Het lukte presentator Bart van Gerwen van het Sluisconcert in Roelofarendsveen op 1 juli om meerdere thema’s van die avond, zoals de tulp, de liefde, de schoonheid van de muziek en de dood, op onnavolgbare wijze met elkaar te verbinden. Hospice Amandi was door de organisatie uitverkoren als het goede doel. Van Gerwen riep op om gul te geven. "Het geld voor het hospice is er wel, maar alleen nu nog in uw portemonnee", zo sprak hij de honderden bezoekers toe. Zijn oproep leidde tot een prachtig resultaat: vrijwilligers van Amandi haalden met hun collectebus bijna 2.500 euro op.
Wij bedanken alle gulle gevers en de organisatie van het concert.

Amandi raakt ingeburgerd

Amandi begint langzaamaan naamsbekendheid te krijgen binnen de gemeente Kaag en Braassem. Heel veel inwoners hebben de afgelopen weken een vrijwilliger van Amandi ontmoet. De vrijwilligers waren aanwezig op de verschillende braderieën, bij de Rabo-fietstocht en het Sluisconcert om ons doel, het bouwen van een hospice in Nieuwe Wetering, onder de aandacht te brengen. Ook waren zij aanwezig bij Rondje Ka, waar gelopen werd voor Amandi. Het leverde veel enthousiaste reacties, mooie gesprekken en nieuwe vrijwilligers op. Ook werden er ter plekke donateurskaarten ingevuld en werd er toegezegd dat kaarten zouden worden opgestuurd. Er zijn inmiddels ruim 130 vaste donateurs.
Om een verantwoorde exploitatie van het hospice mogelijk te maken zijn er uiteindelijk zeshonderd donateurs nodig. U kunt zich via deze link aanmelden als donateur.

Verloting beelden

Een mooi onderdeel van onze aanwezigheid bij de Rabo-fietstocht, Rondje Ka en de braderie in Oude Wetering was de verloting van een beeld van Ans Janssen van atelier Jasmijntje, door haar beschikbaar gesteld. Ook dit initiatief leverde mooie gesprekken op. De loten kostten vijf euro. De drie verlotingen brachten in totaal 1.500 euro op.
De drie winnaars waren Trudy van der Meer, Wilma Bouwmeester en Joke Hoogenboom.
Wij bedanken Ans Janssen voor haar originele inbreng.

De overhandiging van de beelden aan de winnaars

Giften

Naast de eerder genoemde giften en toezeggingen worden er ook regelmatig bedragen, groot en klein, op onze bankrekening gestort. Het gaat daarbij onder andere om ingezameld geld tijdens een uitvaart, verjaardag, bruiloft of om spontane giften.
Bij de avondwake voor de heer Piet Legemate is door de aanwezigen een bedrag van 860 euro bijeengebracht.
Amandi is onder de indruk van alle initiatieven en bijzondere giften. We bedanken alle schenkers hartelijk.
Laatst merkte iemand op dat een bedankje was uitgebleven. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend. Daarom willen we erop wijzen dat, als er zonder verdere toelichting geld op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 wordt gestort, we niet méér van de schenker weten dan zijn/haar naam en bankrekeningnummer. Dat is helaas te weinig informatie op een persoonlijk bedankje te kunnen sturen.

Nieuwe vrijwilligsters

De Stichting Hospice Amandi is twee vrijwilligsters rijker. De eerste is Marian Bakker. Zij zal voor Hospice Amandi en Amandi Thuis o.a. administratieve taken gaan verrichten. De tweede vrijwilligster is Sungi Verhaar. Zij is verpleegkundige in een ziekenhuis, maar ook een enthousiast fotograaf. Zij heeft aangeboden desgevraagd foto’s te maken voor Amandi. Met name de bouw van het hospice wil ze op de voet gaan volgen.

Aanleg tuin

Terwijl de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering nog moet beginnen, wordt er al gesproken over de aan te leggen tuin rond het gebouw. Twee partijen hebben onlangs hierover van gedachten gewisseld. Er zijn onder meer ideeën ter tafel gekomen over de invulling van de tuin, de bomen, de mogelijkheid van een wandeling, het hele jaar bloemen en een kruidentuintje. Allemaal bedoeld om het verblijf van de gebruikers van het hospice en de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken.

Geslaagde informatieavond

Ongeveer 65 (aanstaande) vrijwilligers waren 23 mei j.l. aanwezig bij een informatieavond bij installatiebedrijf Vink op het Veenderveld in Roelofarendsveen. De avond was vooral bedoeld om de vrijwilligers van Amandi Thuis en Hospice Amandi bij te praten over de laatste stand van zaken van het te bouwen hospice. Zij kregen van voorzitter Wim Sleeuw te horen, dat de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering steeds vastere vormen aanneemt en dat ook financieel gezien de start steeds dichter bij komt, maar we zijn er nog niet..
Coördinator Jenny van Velzen blikte vooruit op wat er in en rond het hospice allemaal te doen zal zijn voor de vrijwilligers. Gastspreker en oud-huisarts Har Meijer voegde eraan toe dat er vooral niet te zwaarwichtig tegen het werk in het hospice moet worden aangekeken. “Blijf vooral jezelf, wees lief en ondersteunend voor de zieken”, was zijn advies.

Wist u dat...

... Amandi Thuis al meer dan 25 jaar lang ervaren vrijwilligers bij mensen thuis inzet, als de zorg voor een naaste in de laatste levensfase te zwaar wordt?
Naast de professionele zorgverleners kan de hulp van vrijwilligers een uitkomst zijn.
Zij ontlasten de mantelzorger door er simpelweg een dagdeel te 'zijn'.
Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met coördinator Mieke van der Meer
(06-22 29 79 24). Website: amandi-thuis.nl

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Archief.