Nieuwsbrief 5, oktober 2017

Een hospice is hard nodig; het is beslist geen overbodige luxe.

Online veiling Lions

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Lions International heeft Lions Alkemade een online veiling opgezet om geld in te zamelen voor het bekostigen van bedden in het te bouwen hospice in Nieuwe Wetering en voor een bijdrage aan de reparatiekosten van de Googhermolen.
Er is een gevarieerd aanbod aan kavels: onder meer het gebruik van een trouwauto, een boottocht, een vlucht boven Zeeland, een massage van Ans, kaartjes voor Feyenoord-PSV, een diner bij Tussen Kaag en Braassem en eten met de burgemeester. Als u zelf een kavel ter beschikking wilt stellen dan kunt u deze aanmelden via info@lionsveiling.nl. Er kan tot 11 november een bod worden uitgebracht op de kavels. Meer informatie is te vinden op lionsveiling.nl

Interview met Huisarts Van Haastert

Huisarts Ton van Haastert is een groot voorstander van de bouw van een hospice in Kaag en Braasem. “Jaarlijks heb ik enkele patiënten voor wie opname in een hospice in eigen omgeving een uitkomst zou zijn. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de zeven andere huisartspraktijken in de gemeente”, aldus de arts in het blad ‘Hier! in de regio nieuws’ van eind september.
Ton van Haastert van de praktijk Roelen en Van Haastert aan het Noordeinde in Roelofarendsveen is heel duidelijk. “Een hospice is eigentijds, we kunnen er niet meer buiten. In een gemeente met ruim 25.000 inwoners mag zo’n voorziening niet ontbreken. Een hospice is hard nodig, dat is beslist geen overbodige luxe”.
Van Haastert: “De inwoners van de dorpen in onze gemeente hebben vaak een goed netwerk van familieleden en vrienden, maar dat geldt niet voor iedereen. Soms is er geen partner en wonen de kinderen ver weg. Dat gaat in de toekomst waarschijnlijk vaker gebeuren. En dan is een hospice een uitkomst. Het realiseren van het hospice kost veel tijd en geld. Maar achteraf zal blijken dat het het allemaal waard is geweest. Als het hospice er eenmaal staat, zullen we niet kunnen begrijpen hoe we ooit zonder hebben gekund”. Lees hier het hele interview.

Dag van de Palliatieve Zorg

Dit jaar is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg gehouden op zaterdag 14 oktober. Deze dag is bedoeld om burgers, patiënten, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Doel is, dat mensen ontdekken welke keuzes zij kunnen maken, wie hen daarbij kunnen ondersteunen en hoe belangrijk het is om tijdig na te denken en te spreken over laatste fase van het leven.
Dit jaar was er vooral aandacht voor de breedte van de palliatieve zorg. Er zijn vele organisaties en mensen betrokken bij palliatieve zorg in Nederland, zoals Netwerken Palliatieve Zorg, hospices, ziekenhuizen, huisartsen, verpleegkundigen, etc. Ze dragen allemaal bij aan goede palliatieve zorg.
In het nieuwe nummer van het blad Seniorenwijzer staat een artikel over de palliatieve zorg met verwijzingen naar diverse websites.

Cheque van Rondje Ka

Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi heeft 20 september een cheque van € 1.000,- ontvangen van het bestuur van het wandelevenement Rondje Ka dat op 2 juli werd georganiseerd. Het bedrag werd door vele honderden deelnemers bij elkaar gewandeld; daarbij werd ook de aanwezige kraam van Amandi goed bezocht. De cheque werd overhandigd door Quirine, Sandra en Thea.

Giften van organisaties

De afgelopen weken zijn er door een drietal organisaties forse bedragen geschonken/toegezegd:

  • Het meer dan 400 jaar oude charitatief vermogensfonds RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) uit Amsterdam schonk € 10.000,- voor de opleiding van vrijwilligers
  • Monuta Helpt, dat projecten ondersteunt die zich richten op palliatieve zorg, doneerde € 5.000,- voor de inrichting van de familie/ontmoetingskamer van het te bouwen hospice
  • De Pasman Stichting, die als doelstelling heeft het lenigen van geestelijke en lichamelijk nood, schonk € 2.500,- voor de bouw van het hospice

Giften van particulieren

Naast de bovengenoemde schenkingen mocht de stichting ook de volgende particuliere giften ontvangen:

  • € 1.125,-  van Sjaan en Jos van der Meer, bijeengebracht tijdens hun 60-jarig huwelijksfeest
  • € 580,-  van een jarig echtpaar dat onbekend wenst te blijven
  • € 100,- van Dini Castelein in verband met haar 65e verjaardag
  • € 192,- ingezameld bij de uitvaart van mevrouw Akerboom
  • € 500,-  bijeengebracht tijdens de avondwake en uitvaart van Leo van Klink die bij leven zelf heeft aangegeven te willen doneren aan Amandi
  • € 411,- ingezameld onder de aanwezigen bij de uitvaart van Kees Schoo, die in de laatste periode van zijn leven o.a. werd bijgestaan door vrijwilligers van Amandi Thuis
  • € 1.250,- van de bloemendames van de Spreng-Schakel verdiend op de braderie in Oude Wetering met de verkoop van bloemen

Tenslotte kan ook niet onvermeld blijven dat er een vrijwilligster is die in haar eentje meer dan 125 donateurs heeft geworven en dat ‘Vrouwen van Nu’ bij het ronddelen van het jaarbericht de donateurskaart van Amandi hadden toegevoegd. Ook de dames van de Vira steunen het hospice van harte.
Verder waren er ook weer veel stortingen op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30, waarbij van de schenker niet méér bekend is dan de naam en de bankrekening.
We bedanken alle schenkers en actievoerders hartelijk.

Clara & Franciscus Federatie

Op 18 & 19 november vindt het weekend van de Diaconie plaats.
In alle kerken die bij de Federatie zijn aangesloten wordt aandacht besteed aan het hospice en zal er een collecte zijn voor Amandi.
In de kerken zijn vanaf begin november ook donateurskaarten beschikbaar.

Uw gift en de fiscus

Als kleine stichting is Amandi blij met alle giften, groot en klein, periodiek  en eenmalig. Daarom wijzen we u graag op het fiscale voordeel van een gift aan Amandi. Een dergelijke gift kan u zo’n voordeel opleveren omdat de Stichting Hospice Amandi als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is geregistreerd. Daarbij moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.
Welke voorwaarden?
Klik hier voor meer details.
Klik hier om u aan te melden als donateur.

Actie supermarkt Plus

Supermarkt Plus in Roelofarendsveen heeft laten weten een bijdrage te willen leveren aan de bouw van het hospice. De supermarkt is momenteel vanwege verbouwing gesloten. De actie start na de opening op woensdag 25 oktober.

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Archief.