Nieuwsbrief 6, december 2017

Van de voorzitter

De laatste nieuwsbrief van dit jaar, tijd voor een terugblik. Voor Stichting Hospice Amandi was het een cruciaal jaar. Waren de gemaakte plannen haalbaar? Die vraag kon ik al in de loop van het jaar positief beantwoorden. De verwachting is dat het hospice in Nieuwe Wetering eind volgend jaar wordt geopend.
Na jarenlang vergaderen begint het hospice steeds vastere vormen aan te nemen. Het begon al begin dit jaar met de presentatie van het bouwplan in Nieuwe Wetering en blijkt ook uit gesprekken met onder meer thuiszorginstellingen, ziektekostenverzekeraars en aannemer in de maanden erna. We zijn er nog niet helemaal uit, maar de vooruitzichten zijn goed. De verwachting is dat binnenkort de bouwaanvraag kan worden ingediend.
In het hele proces waren er natuurlijk momenten dat het tegenzat of niet helemaal liep zoals je hoopte, maar gelukkig was er dan altijd het constante enthousiasme vanuit de bevolking. Ik merkte het vooral tijdens de gesprekken op de verscheidene braderieën afgelopen zomer, bij het werven van donateurs, maar ook bij allerlei gelegenheden waarbij ik cheques in ontvangst mocht nemen.
Een andere gelukkige ontwikkeling is dat Hospice Amandi en Amandi Thuis onlangs een intentieverklaring tot samenwerking hebben ondertekend. Met het tekenen van de intentieverklaring is een eerste stap gezet naar het samensmelten van beide stichtingen en een belangrijke stap naar het completeren van kwalitatief goede palliatieve zorg in Kaag en Braassem. En daar is het toch allemaal om begonnen.
Ik wens iedereen prettige feestdagen,
Wim Sleeuw.

Hospice Amandi en Amandi Thuis

Beide organisaties hebben het woord ‘Amandi’ al in hun naam; een fusie op termijn is dan ook vanzelfsprekend. Zo ver is het echter nog niet. Begin november werd al wel een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Daarbij werd gesproken van een 'verloving'.
Het doel van de toekomstige fusie is voor voorzitter Wim Sleeuw van Hospice Amandi en voorzitter Paul van Emmerik van Amandi Thuis duidelijk. “Het is een geval van 1+1 = 3. Door samen te gaan krijgen we, als geheel, kwalitatief betere palliatieve zorg in de gemeente Kaag en Braassem”, aldus Sleeuw. Van Emmerik voegt er aan toe: “ We vullen elkaar aan; hulp aan huis voor terminaal zieken wordt uitgebreid met de mogelijkheid van opname in een hospice. Bovendien kan er efficiënter worden gewerkt en komen we beter in beeld.  De verschillen waar we nu tegenaan lopen, zijn over een aantal jaren verdwenen”.
Eén van de voorlopers van Amandi Thuis is al 27 jaar geleden opgestart, terwijl het hospice in Nieuwe Wetering nog moet worden gebouwd. Van Emmerik: “Onze 29 vrijwilligers hebben veel ervaring, hebben vaak ook zelf een en ander meegemaakt en zijn in staat om zichzelf bij het werk weg te cijferen. Als er hulp wordt gevraagd, kunnen ze vaak de volgende dag al starten”.
Bij Hospice Amandi begint de opleiding van de zorgvrijwilligers in de eerste helft van 2018. De training wordt gegeven in groepen van 10-12 deelnemers. Jenny van Velzen zal de training verzorgen, in samenwerking met een trainer van buitenaf.
Sleeuw: “De vrijwilligers van Amandi Thuis die straks ook in het hospice ingezet willen worden, doen mee met de training. We hopen en verwachten dat zij door hun jarenlange ervaring de training van de nieuwkomers meer diepgang zullen geven”.
Na het ondertekenen van de intentieverklaring, enkele weken geleden, zijn werkgroepen samengesteld die het proces naar de fusie mede gaan vormgeven. Waar mogelijk wordt tussen Hospice Amandi en Amandi Thuis nu al samengewerkt.
(Interview: Fons van Rijn)

Kennisquiz Rotary

"Wat weet jij van zorg en van zorgen voor elkaar? Ga op 7 april  a.s.  samen met drie teamgenoten de uitdaging aan en je algemene zorgkennis tijdens de tweede editie van de Rotary Kennisquiz."
Met deze oproep vraagt Rotary Roelofarendsveen aandacht voor de Rotary Zorg Quiz. De opbrengst van de quiz komt geheel ten goede aan Amandi voor de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering.
In de quiz gaat het van actuele zorgfeiten tot anatomische kenmerken en van baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen tot legendarische zorghelden. Alle denkbare zorgvragen passeren in zes verrassende vragenrondes de revue met ondersteuning van humoristische filmpjes, live sketches, muziekfragmenten en nog veel meer. Het belooft net als vorig jaar een leerzame, ludieke, hilarische en super gezellige avond te worden, aldus de organisatie.
Inschrijven kan op: www.kennisquiz.weebly.com

Supermarkt Plus

Bij Supermarkt Plus op het Noordplein in Roelofarendsveen lopen momenteel twee acties. Bij de eerste actie gaat het om het inzamelen van de bonnetjes van de lege flessen. Die actie heeft inmiddels meer dan 1.000 € opgeleverd. De tweede actie betreft een afdracht van 0,50 euro door de Plus bij verkoop van elk bedeltje voor een armband. De actie loopt goed!

Lions Club Alkemade

Voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi heeft onlangs een cheque van 12.500 euro ontvangen uit handen van voorzitter Joost Wesselman en lid Jan Uit den Boogaard van de Lions Club Alkemade.
De Lions Club heeft de afgelopen maanden een online-veiling georganiseerd om geld in te zamelen voor twee goede doelen, de Stichting Hospice Amandi en de Googhermolen. Een initiatief dat voortkwam uit het 100-jarig bestaan van de internationale organisatie. Amandi gaat het geld gebruiken voor de aanschaf van de bedden in het hospice.

Giften van particulieren

Naast bovengenoemde schenkingen waren er ook weer particuliere giften bijeengebracht bij verschillende gelegenheden, waaronder:

  • 1.785 € van de familie Van Ruiten, bij 30-jarig huwelijksfeest en meerdere verjaardagen
  • Ruim 1.400 € van een echtpaar dat onbekend wenst te blijven, bij een 40-jarig huwelijksfeest
  • 203 € van Gerard van der Meer. Het geld heeft hij verdiend met de verkoop van door hemzelf geteelde grauwe erwtenbonen

Verder waren er ook weer veel stortingen op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30, waarbij van de schenker niet méér bekend is dan de naam en de bankrekening.
We bedanken alle schenkers en nieuwe donateurs hartelijk.

Vrijwilligers voor het hospice

Vrijwilligers die straks, na de opening van het hospice, hun tijd en aandacht willen geven aan de gasten, kunnen zich nog steeds aanmelden. Ook kook-vrijwilligers zijn van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator via info@hospiceamandi.nl of 06-21924271.

Presentatie

Hospice Amandi krijgt regelmatig een uitnodiging om een presentatie te houden. Daar gaan we altijd graag op in. Als u voor uw bedrijf, organisatie of vereniging meer wilt weten over de stand van zaken rond het hospice en over het vrijwilligerswerk dan kunt u ons benaderen via info@hospiceamandi.nl.

Nieuws van Amandi Thuis

Cursus vrijwilligers

Om de bekwaamheid op peil te houden hebben de vrijwilligers van Amandi Thuis regelmatig een cursus. Op 22 november verzorgde Riet Spaargaren van Buurtzorg een workshop til-technieken voor een aantal van de thuisvrijwilligers. Er werd enthousiast geoefend met het in- en uit bed helpen en andere transfers. Ook gaf Riet uitleg over het rijden met een rolstoel. Vrijwilligers van Amandi Thuis zijn inzetbaar bij mensen die terminaal ziek zijn en thuis willen sterven. De vrijwilligers kunnen de zieke en de mantelzorgers in de laatste periode ondersteunen, waardoor deze soms moeilijke en heel intensieve laatste periode iets ‘lichter’ wordt. Meer informatie hierover vindt u op www.amandi-thuis.nl.

Kaarsjes ter herdenking

De vrijwilligers palliatieve terminale zorg van Amandi Thuis ontsteken in hun eindejaarbijeenkomst een lichtje om de mensen te herdenken die dit jaar zijn overleden. Tweeëntwintig keer werd Amandi Thuis in 2017 ingeschakeld ter ondersteuning van de zieke en van de mantelzorger. Op die manier konden mensen thuis blijven in de laatste fase van hun leven. Bij het aansteken van het kaarsje worden de mensen  bij hun naam genoemd. Er wordt een mooie herinnering, een anekdote of gedichtje gelezen. De coördinatoren, de vrijwilligers en het bestuur van Amandi Thuis sluiten tezamen met deze mooie eindejaarbijeenkomst het jaar af.

Dank

Hospice Amandi dankt iedereen die op welke wijze dan ook dit jaar weer een bijdrage heeft geleverd om het mogelijk te maken volgend jaar te starten met de bouw van het hospice. Het bestuur en haar vrijwilligers voelen zich gedragen door de gehele gemeenschap en gaan het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet.
Nogmaals fijne feestdagen en een heel mooi nieuw jaar voor u gewenst.

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Geplaatst in Archief.