Actualiteiten Amandi

PERSBERICHT, 14 september 2019

Geslaagde actie bakker Van Maanen voor Amandi

De actie met gevulde koeken door bakker Van Maanen om het Amandihuis te steunen heeft 1310,50 euro opgeleverd. Het bedrag is de afgelopen week aan voorzitter Wim Sleeuw overhandigd. Hij toonde zich zeer ingenomen met de gift.
De actie hield in dat in de winkels van Van Maanen op de Meerkreuk in Oude Wetering en het Noordplein in Roelofarendsveen de afgelopen maanden van elke verkochte gevulde koek vijftig eurocent naar het Amandihuis ging. De actie met de koeken met ‘amandispijs’ was één van de plaatselijke initiatieven van bakker Van Maanen.
In het Amandihuis komen vier bedden voor mensen in hun laatste, terminale levensfase, dan wel mensen die tijdelijk zorg behoeven. De bouw van het Amandihuis start binnenkort. De opening is naar verwachting medio 2020.
Op de foto neemt Wim Sleeuw (links) de cheque in ontvangst van Trudy Oomen en Dennis van der Hoorn, medewerkers van bakker Van Maanen.

11 september 2019

Ons zeer gewaardeerde bestuurslid, Johan de Graaf, is op 7 september 2019 na een kort ziekbed overleden.
In Johan verliezen wij een betrokken bestuurder van het eerste uur. Johan zei bij zijn aantreden, dat hij vanuit zijn achtergrond zich alleen met de stenen zou gaan bemoeien, maar niets was minder waar. Hij had, ook op terreinen waarvan hij zei weinig te weten, zinvolle en scherp geformuleerde aanvullingen. Johan's humor zorgde vaak voor een aangename onderbreking van ons bestuurswerk.
Zijn bijdrage als voorzitter van de commissie bouw aan de realisatie van het Amandihuis is onmisbaar. Hij zal helaas het uiteindelijke resultaat van zijn jarenlange inzet niet meer meemaken.

Wij wensen zijn vrouw Elly, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit onverwachte verlies.

Bestuur Stichting Hospice Amandi

2 september 2019
De Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en) in de gemeente Kaag en Braassem hebben met een gift van 137.000 euro de bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering mede mogelijk gemaakt.
De gift werd op maandag 2 september in het notariskantoor Von Herzberg in Oude Wetering bekendgemaakt bij het ondertekenen van de hypotheekakte voor een lening door het Amandihuis bij de PCI-en. De gift is gedaan door de PCI-en van Hoogmade, Rijpwetering, Leimuiden, Oud Ade en Roelofarendsveen. De PCI-en beheren een vermogen dat in de loop der jaren is opgebouwd uit giften en

nalatenschappen. Wanneer inwoners geen beroep meer kunnen doen op bestaande sociale voorzieningen, kunnen zij een beroep doen op de PCI. Behalve aan individuen schenkt de PCI ook aan werkgroepen of mensen die een maatschappelijk doel nastreven zoals het Amandihuis.
In het Amandihuis komen vier bedden voor mensen in hun laatste, terminale levensfase, dan wel mensen die tijdelijk zorg behoeven. De bouw van het Amandihuis begint eind september. De opening is naar verwachting medio 2020.
Foto:  Met een stevige handdruk bezegelen Stefan van der Zwet, namens de PCI-en, en Wim Sleeuw, namens het Amandihuis, de overeenkomst.

 

 

20 mei 2019

 

 

 

Jaarverslag 2018 is verschenen. Klik hier om dit te lezen.

 

 

30 april 2019
De verkoopactie met Nerine Amandi-bollen is een groot succes geworden. In totaal zijn er enkele honderden zakjes met vijf bollen over de toonbank gegaan. Het leverde de Stichting Hospice Amandi, afgerond, 2.000 euro op. De cheque werd maandagavond door Kitty de Jong van Agro Fleur Select aan Amandi-voorzitter Wim Sleeuw overhandigd. De bollen komen in september/oktober tot bloei. “Een lichtpuntje in de herfst”, aldus Kitty de Jong.
De verkooppunten waren: Roelofarendsveen: PLUS Van Dijk, in de bloemenstal van Bloemen Service Nederland en Groencentrum De Veense Bukker. Woubrugge: SPAR Bregman, Batehof, in de bloemenstal van Carmen Bloemen. Leimuiden: Gemakswinkel. Online via uitkaagenbraassem.nl. Amandi bedankt de betrokkenen voor hun medewerking.

 

15 april 2019
Het Oranje Fonds heeft de Stichting Hospice Amandi 20.000 euro toegezegd als bijdrage aan de bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering. In dit huis komen twee bedden voor terminaal patiënten en twee bedden voor tijdelijke opname. De bouw van het Amandihuis start komende zomer.
Amandi-voorzitter Wim Sleeuw toont zich zeer ingenomen met de toezegging van Oranje Fonds. “Het besluit tot de bouw van het Amandihuis is dan wel genomen, maar de financiering is nog niet helemaal rond. We zijn dan ook erg blij met deze toezegging”.
Het Oranje Fonds is in het hele land actief. Het fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

9 maart 2019
Hospice Amandi is eerste geworden van de vijf deelnemers aan de wedstrijd bij het ING Nederland Fonds (regio Leiden) waarbij het erom ging de meeste stemmen binnen te halen. Amandi heeft daarmee 5.000 euro verdiend. De prijs is zaterdag in ontvangst genomen. De andere vier deelnemers waren: Fietsmaatjes Teylingen (3.000 euro), Speeltuinvereniging DVV ( 2.000 euro), Stichting Move Leiden (1.500 euro) en Resto Van Harte Leiden (1.000 euro).
Amandi gebruikt de donatie van ING voor de inrichting van een kenniscentrum/bibliotheek in het te bouwen Amandihuis in Nieuwe Wetering. Gasten, hun naasten en anderen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld palliatieve (terminale) zorg; rouw en verlies; afscheid nemen met kinderen of mantelzorg.

 

20 februari 2019
Vandaag hebben Stichting Amandi Hospice en wethouder Petra van der Wereld de overeenkomst voor het Amandihuis ondertekend. Met dit feestelijk moment, waarvoor de stichting al jarenlang en op eigen initiatief in touw is, kan begonnen worden met de bouw op het terrein van de oude basisschool, Noordveenweg 12 te Nieuwe Wetering.
De bouw van het Amandihuis gaat komende zomer van start. Medio 2020 hopen we de deuren te openen.

 

14 februari 2019
De bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering gaat komende zomer van start. Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi en aannemer Meerburg uit Leiderdorp / installatiebedrijf Vink uit Roelofarendsveen gaan hierover een overeenkomst sluiten. Het gebouw krijgt de naam Amandihuis, ook al omdat het meer omvat dan alleen een hospice.
Het plan voor een hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, wordt breed gedragen door de inwoners van Kaag en Braassem. Zo telt Amandi nu al bijna 400 donateurs. In 2011 werd er, op initiatief van huisarts Wim Sleeuw, voor het eerst over een hospice gesproken. Een jaar later werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In 2016 is gestart met het inzamelen van geld en het werven van donateurs en vrijwilligers. Vorig jaar moest de bouw worden uitgesteld vanwege een onverwacht forse stijging van de bouwkosten.
In het Amandihuis komen naast twee bedden voor terminaal zieken, ook twee bedden voor tijdelijke opname, bijvoorbeeld bestemd voor mensen die na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen. Naast de vier gastenkamers is er onder meer nog ruimte voor een vergader- en familiekamer en een keuken.
Het Amandihuis in Nieuwe Wetering wordt gebouwd op de locatie van de voormalige basisschool De Meerpaal. De school wordt de komende maanden gesloopt, waarna het Amandihuis op de bestaande vloer wordt opgebouwd.

 

13 februari 2019
Het Fonds Alphen en omstreken heeft de Stichting Hospice Amandi het bedrag van 60.000 euro toegezegd als bijdrage voor de bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering. Amandi is uitermate ingenomen met dit substantiële bedrag.
De bouw van het Amandihuis is een langlevende wens in de gemeente Kaag en Braassem. In het huis komen twee bedden voor terminaal patiënten en twee bedden voor tijdelijke opvang. Voorzitter Wim Sleeuw van Hospice Amandi is erg blij met het toegezegde bedrag. “We hadden het afgelopen jaar met enige tegenvallers te maken, maar dit maakt veel goed”.
Fonds Alphen en omstreken steunt jaarlijks maatschappelijke initiatieven in Alphen a/d Rijn en omgeving. Het afgelopen jaar ondersteunde het met bijna 200.000 euro initiatieven die ervoor zorgen dat verenigingen en stichtingen allerlei projecten kunnen opstarten/uitvoeren op het gebied van kunst, cultuur, maatschappij, onderwijs, gezondheid en sport.

 

10 februari 2019
Op de zondag voor Valentijnsdag zet Buurman Toon op De Baan 37 in Oude Wetering de deur van de kwekerij weer wijd open. Die dag kunnen er weer tulpen worden geplukt, waarbij de opbrengst is bestemd voor een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Droomdag, een organisatie die zich inzet om gezinnen met kinderen met een ernstig zieke ouder een mooie dag te bezorgen.
Vorig jaar was Hospice Amandi het goede doel. Op het filmpje is te zien hoe  coördinator Jenny van Velzen van Amandi als het ware het ‘stokje’ doorgeeft aan een vertegenwoordigster van Stichting Droomdag.
Buurman Toon is een kleinschalige zorg- en beleveniskwekerij van de familie Volwater, ontstaan vanuit het idee om iets te betekenen voor de medemens en de maatschappij. Het is een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen zonder werkdruk, in samenwerking met vrijwilligers. Samen zorgen zij voor een mooi vers product; de komende maanden tulpen en vanaf juli dahlia’s.

 

 

Evenementen en berichten van oudere datum
Deze kunt u terugvinden in onze Nieuwsbrieven.