Missie en visie

Hospice Amandi biedt mensen in hun laatste levensfase een gastvrij (t)huis waar kwaliteit van leven voorop staat; een warme, veilige, liefdevolle omgeving met aandacht voor de wensen en behoeften van de gasten en hun naasten. Uitgangspunt hierbij is dat de gasten zo lang mogelijk zelfstandig blijven en samen met hun naasten, met behoud van eigen waarde(n), vorm en inhoud kunnen geven aan hun levenseinde. Zij kunnen hierbij rekenen op deskundige en betrokken vrijwilligers en een team van professionals die oog hebben voor hun lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het hospice? Neem contact op via info@hospiceamandi.nl en word Vriend van Amandi.