Nieuwsbrief 5, oktober 2017

Een hospice is hard nodig; het is beslist geen overbodige luxe.

Online veiling Lions

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Lions International heeft Lions Alkemade een online veiling opgezet om geld in te zamelen voor het bekostigen van bedden in het te bouwen hospice in Nieuwe Wetering en voor een bijdrage aan de reparatiekosten van de Googhermolen.
Er is een gevarieerd aanbod aan kavels: onder meer het gebruik van een trouwauto, een boottocht, een vlucht boven Zeeland, een massage van Ans, kaartjes voor Feyenoord-PSV, een diner bij Tussen Kaag en Braassem en eten met de burgemeester. Als u zelf een kavel ter beschikking wilt stellen dan kunt u deze aanmelden via info@lionsveiling.nl. Er kan tot 11 november een bod worden uitgebracht op de kavels. Meer informatie is te vinden op lionsveiling.nl

Interview met Huisarts Van Haastert

Huisarts Ton van Haastert is een groot voorstander van de bouw van een hospice in Kaag en Braasem. “Jaarlijks heb ik enkele patiënten voor wie opname in een hospice in eigen omgeving een uitkomst zou zijn. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de zeven andere huisartspraktijken in de gemeente”, aldus de arts in het blad ‘Hier! in de regio nieuws’ van eind september.
Ton van Haastert van de praktijk Roelen en Van Haastert aan het Noordeinde in Roelofarendsveen is heel duidelijk. “Een hospice is eigentijds, we kunnen er niet meer buiten. In een gemeente met ruim 25.000 inwoners mag zo’n voorziening niet ontbreken. Een hospice is hard nodig, dat is beslist geen overbodige luxe”.
Van Haastert: “De inwoners van de dorpen in onze gemeente hebben vaak een goed netwerk van familieleden en vrienden, maar dat geldt niet voor iedereen. Soms is er geen partner en wonen de kinderen ver weg. Dat gaat in de toekomst waarschijnlijk vaker gebeuren. En dan is een hospice een uitkomst. Het realiseren van het hospice kost veel tijd en geld. Maar achteraf zal blijken dat het het allemaal waard is geweest. Als het hospice er eenmaal staat, zullen we niet kunnen begrijpen hoe we ooit zonder hebben gekund”. Lees hier het hele interview.

Dag van de Palliatieve Zorg

Dit jaar is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg gehouden op zaterdag 14 oktober. Deze dag is bedoeld om burgers, patiënten, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Doel is, dat mensen ontdekken welke keuzes zij kunnen maken, wie hen daarbij kunnen ondersteunen en hoe belangrijk het is om tijdig na te denken en te spreken over laatste fase van het leven.
Dit jaar was er vooral aandacht voor de breedte van de palliatieve zorg. Er zijn vele organisaties en mensen betrokken bij palliatieve zorg in Nederland, zoals Netwerken Palliatieve Zorg, hospices, ziekenhuizen, huisartsen, verpleegkundigen, etc. Ze dragen allemaal bij aan goede palliatieve zorg.
In het nieuwe nummer van het blad Seniorenwijzer staat een artikel over de palliatieve zorg met verwijzingen naar diverse websites.

Cheque van Rondje Ka

Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi heeft 20 september een cheque van € 1.000,- ontvangen van het bestuur van het wandelevenement Rondje Ka dat op 2 juli werd georganiseerd. Het bedrag werd door vele honderden deelnemers bij elkaar gewandeld; daarbij werd ook de aanwezige kraam van Amandi goed bezocht. De cheque werd overhandigd door Quirine, Sandra en Thea.

Giften van organisaties

De afgelopen weken zijn er door een drietal organisaties forse bedragen geschonken/toegezegd:

 • Het meer dan 400 jaar oude charitatief vermogensfonds RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) uit Amsterdam schonk € 10.000,- voor de opleiding van vrijwilligers
 • Monuta Helpt, dat projecten ondersteunt die zich richten op palliatieve zorg, doneerde € 5.000,- voor de inrichting van de familie/ontmoetingskamer van het te bouwen hospice
 • De Pasman Stichting, die als doelstelling heeft het lenigen van geestelijke en lichamelijk nood, schonk € 2.500,- voor de bouw van het hospice

Giften van particulieren

Naast de bovengenoemde schenkingen mocht de stichting ook de volgende particuliere giften ontvangen:

 • € 1.125,-  van Sjaan en Jos van der Meer, bijeengebracht tijdens hun 60-jarig huwelijksfeest
 • € 580,-  van een jarig echtpaar dat onbekend wenst te blijven
 • € 100,- van Dini Castelein in verband met haar 65e verjaardag
 • € 192,- ingezameld bij de uitvaart van mevrouw Akerboom
 • € 500,-  bijeengebracht tijdens de avondwake en uitvaart van Leo van Klink die bij leven zelf heeft aangegeven te willen doneren aan Amandi
 • € 411,- ingezameld onder de aanwezigen bij de uitvaart van Kees Schoo, die in de laatste periode van zijn leven o.a. werd bijgestaan door vrijwilligers van Amandi Thuis
 • € 1.250,- van de bloemendames van de Spreng-Schakel verdiend op de braderie in Oude Wetering met de verkoop van bloemen

Tenslotte kan ook niet onvermeld blijven dat er een vrijwilligster is die in haar eentje meer dan 125 donateurs heeft geworven en dat ‘Vrouwen van Nu’ bij het ronddelen van het jaarbericht de donateurskaart van Amandi hadden toegevoegd. Ook de dames van de Vira steunen het hospice van harte.
Verder waren er ook weer veel stortingen op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30, waarbij van de schenker niet méér bekend is dan de naam en de bankrekening.
We bedanken alle schenkers en actievoerders hartelijk.

Clara & Franciscus Federatie

Op 18 & 19 november vindt het weekend van de Diaconie plaats.
In alle kerken die bij de Federatie zijn aangesloten wordt aandacht besteed aan het hospice en zal er een collecte zijn voor Amandi.
In de kerken zijn vanaf begin november ook donateurskaarten beschikbaar.

Uw gift en de fiscus

Als kleine stichting is Amandi blij met alle giften, groot en klein, periodiek  en eenmalig. Daarom wijzen we u graag op het fiscale voordeel van een gift aan Amandi. Een dergelijke gift kan u zo’n voordeel opleveren omdat de Stichting Hospice Amandi als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is geregistreerd. Daarbij moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.
Welke voorwaarden?
Klik hier voor meer details.
Klik hier om u aan te melden als donateur.

Actie supermarkt Plus

Supermarkt Plus in Roelofarendsveen heeft laten weten een bijdrage te willen leveren aan de bouw van het hospice. De supermarkt is momenteel vanwege verbouwing gesloten. De actie start na de opening op woensdag 25 oktober.

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 4, juli 2017

Van de voorzitter

In de afgelopen maanden is de campagne voor het werven van donateurs van start gegaan. In samenwerking met de vrijwilligers van Amandi Thuis en Hospice Amandi hebben we een stand ingericht op de braderieën in Leimuiden, Woubrugge en Oude Wetering en waren we aanwezig bij de Rabo-fietstocht, het Sluisconcert en Rondje Ka. We stonden daar met een symbolisch 'hospice', dat ons is geschonken door de leden van het Klussenteam Alkemade. De reacties van de bezoekers van de braderieën en evenementen waren hartverwarmend. Dat geeft energie en moed. Kortom, we zijn op de goede weg. Vanaf deze plek roep ik eenieder op vrienden en kennissen warm te maken voor het donateurschap van ons hospice!
Ik wens u een fijne en zonnige zomervakantie.

Rabobank en VSB-fonds

De afgelopen week zijn er twee prachtige bedragen toegezegd.
Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord heeft de Stichting Hospice Amandi laten weten 10.000 euro beschikbaar te stellen voor het te bouwen hospice in Nieuwe Wetering. Het ging om een unaniem besluit van het fonds. Het geld is bestemd voor een deel van de bouw van de familiekamer in het hospice. Het Coöperatiefonds heeft onder meer als doel het steunen van initiatieven die passen binnen het thema zorg.
Twee dagen later volgde een prachtige toezegging van het VSB-fonds van 30.000 euro. Het VSB-fonds steunt onder meer projecten die gericht zijn op mensen die gebruik maken van hospices.
Wij bedanken de Rabobank en het VSB-fonds zeer voor hun geweldige toezegging.

Sluisconcert

Het lukte presentator Bart van Gerwen van het Sluisconcert in Roelofarendsveen op 1 juli om meerdere thema’s van die avond, zoals de tulp, de liefde, de schoonheid van de muziek en de dood, op onnavolgbare wijze met elkaar te verbinden. Hospice Amandi was door de organisatie uitverkoren als het goede doel. Van Gerwen riep op om gul te geven. "Het geld voor het hospice is er wel, maar alleen nu nog in uw portemonnee", zo sprak hij de honderden bezoekers toe. Zijn oproep leidde tot een prachtig resultaat: vrijwilligers van Amandi haalden met hun collectebus bijna 2.500 euro op.
Wij bedanken alle gulle gevers en de organisatie van het concert.

Amandi raakt ingeburgerd

Amandi begint langzaamaan naamsbekendheid te krijgen binnen de gemeente Kaag en Braassem. Heel veel inwoners hebben de afgelopen weken een vrijwilliger van Amandi ontmoet. De vrijwilligers waren aanwezig op de verschillende braderieën, bij de Rabo-fietstocht en het Sluisconcert om ons doel, het bouwen van een hospice in Nieuwe Wetering, onder de aandacht te brengen. Ook waren zij aanwezig bij Rondje Ka, waar gelopen werd voor Amandi. Het leverde veel enthousiaste reacties, mooie gesprekken en nieuwe vrijwilligers op. Ook werden er ter plekke donateurskaarten ingevuld en werd er toegezegd dat kaarten zouden worden opgestuurd. Er zijn inmiddels ruim 130 vaste donateurs.
Om een verantwoorde exploitatie van het hospice mogelijk te maken zijn er uiteindelijk zeshonderd donateurs nodig. U kunt zich via deze link aanmelden als donateur.

Verloting beelden

Een mooi onderdeel van onze aanwezigheid bij de Rabo-fietstocht, Rondje Ka en de braderie in Oude Wetering was de verloting van een beeld van Ans Janssen van atelier Jasmijntje, door haar beschikbaar gesteld. Ook dit initiatief leverde mooie gesprekken op. De loten kostten vijf euro. De drie verlotingen brachten in totaal 1.500 euro op.
De drie winnaars waren Trudy van der Meer, Wilma Bouwmeester en Joke Hoogenboom.
Wij bedanken Ans Janssen voor haar originele inbreng.

De overhandiging van de beelden aan de winnaars

Giften

Naast de eerder genoemde giften en toezeggingen worden er ook regelmatig bedragen, groot en klein, op onze bankrekening gestort. Het gaat daarbij onder andere om ingezameld geld tijdens een uitvaart, verjaardag, bruiloft of om spontane giften.
Bij de avondwake voor de heer Piet Legemate is door de aanwezigen een bedrag van 860 euro bijeengebracht.
Amandi is onder de indruk van alle initiatieven en bijzondere giften. We bedanken alle schenkers hartelijk.
Laatst merkte iemand op dat een bedankje was uitgebleven. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend. Daarom willen we erop wijzen dat, als er zonder verdere toelichting geld op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 wordt gestort, we niet méér van de schenker weten dan zijn/haar naam en bankrekeningnummer. Dat is helaas te weinig informatie op een persoonlijk bedankje te kunnen sturen.

Nieuwe vrijwilligsters

De Stichting Hospice Amandi is twee vrijwilligsters rijker. De eerste is Marian Bakker. Zij zal voor Hospice Amandi en Amandi Thuis o.a. administratieve taken gaan verrichten. De tweede vrijwilligster is Sungi Verhaar. Zij is verpleegkundige in een ziekenhuis, maar ook een enthousiast fotograaf. Zij heeft aangeboden desgevraagd foto’s te maken voor Amandi. Met name de bouw van het hospice wil ze op de voet gaan volgen.

Aanleg tuin

Terwijl de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering nog moet beginnen, wordt er al gesproken over de aan te leggen tuin rond het gebouw. Twee partijen hebben onlangs hierover van gedachten gewisseld. Er zijn onder meer ideeën ter tafel gekomen over de invulling van de tuin, de bomen, de mogelijkheid van een wandeling, het hele jaar bloemen en een kruidentuintje. Allemaal bedoeld om het verblijf van de gebruikers van het hospice en de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken.

Geslaagde informatieavond

Ongeveer 65 (aanstaande) vrijwilligers waren 23 mei j.l. aanwezig bij een informatieavond bij installatiebedrijf Vink op het Veenderveld in Roelofarendsveen. De avond was vooral bedoeld om de vrijwilligers van Amandi Thuis en Hospice Amandi bij te praten over de laatste stand van zaken van het te bouwen hospice. Zij kregen van voorzitter Wim Sleeuw te horen, dat de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering steeds vastere vormen aanneemt en dat ook financieel gezien de start steeds dichter bij komt, maar we zijn er nog niet..
Coördinator Jenny van Velzen blikte vooruit op wat er in en rond het hospice allemaal te doen zal zijn voor de vrijwilligers. Gastspreker en oud-huisarts Har Meijer voegde eraan toe dat er vooral niet te zwaarwichtig tegen het werk in het hospice moet worden aangekeken. “Blijf vooral jezelf, wees lief en ondersteunend voor de zieken”, was zijn advies.

Wist u dat...

... Amandi Thuis al meer dan 25 jaar lang ervaren vrijwilligers bij mensen thuis inzet, als de zorg voor een naaste in de laatste levensfase te zwaar wordt?
Naast de professionele zorgverleners kan de hulp van vrijwilligers een uitkomst zijn.
Zij ontlasten de mantelzorger door er simpelweg een dagdeel te 'zijn'.
Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met coördinator Mieke van der Meer
(06-22 29 79 24). Website: amandi-thuis.nl

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 3, mei 2017

Formidabel bedrag van Roparun

De Stichting Roparun heeft voor de inrichting van het in Nieuwe Wetering te bouwen hospice Amandi het formidabele bedrag van € 120.000,- toegezegd.
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij mensen – in teamverband – een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. De verwachting is dat veel van de toekomstige gasten van het hospice kankerpatiënten zullen zijn. Daarom past ons project uitstekend bij de doelstelling van Roparun.
We bedanken het bestuur van Stichting Roparun zeer voor de genereuze toezegging.
De Roparun van dit jaar vindt plaats van 3 t/m 5 juni. Meer informatie vindt u op www.roparun.nl

Andere giften

Naast het bedrag van Roparun was er een schenking van € 5.000,-  van een stichting die onbekend wenst te blijven; ook kwamen grote bedragen van bedrijven en particulieren:
- Zo ontvingen we € 5.000,- van scheepsbouwer Royal Van Lent op Kaageiland.
- Van de Fred Foundation, een organisatie die zich inzet voor het mooier maken van de wereld, mochten we ook € 5.000,- ontvangen.
- De Stichting Alarmering Bejaarden Alkemade (SABA) schonk € 1.000,-.
- Van Miranda van der Meer ontvingen we een gift van ruim € 2.500,- bijeengebracht tijdens de uitvaart van haar echtgenoot Sjoerd van der Meer. Hij overleed 24 april op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker, na een jaar ziek te zijn geweest. De familie vroeg om een gift voor Amandi in plaats van bloemen.
- Apotheek Alkemade heeft ons verrast met een flinke bijdrage. Zij zetten regelmatig een goed doel in het zonnetje en voor de komende periode is dat Hospice Amandi. Een folder met donateurskaart vindt u in de Apotheek.
- En zo waren er meer giften van particulieren, vaak ingezameld tijdens verschillende gelegenheden en gestort op ons bankrekeningnummer  NL20 RABO 0128 1517 30.
Iedereen hartelijk bedankt.

Donateurs

Er zijn weer nieuwe donateurs bij gekomen en zij zijn meer dan welkom. Sinds kort is er een nieuwe kaart waarmee u zich als donateur kunt aanmelden. Zie hiervoor onze website.

Jaarverslag

Op de website wordt binnenkort het jaarverslag van 2016 geplaatst.

Avond voor vrijwilligers

Hospice Amandi en Amandi Thuis organiseren op dinsdag 23 mei een speciale avond voor al hun huidige en toekomstige vrijwilligers. De avond is gekoppeld aan de nationale dag ‘Aandacht voor Sterven’, een dag later.
Har Meijer, huisarts in ruste, columnist en begaan met terminale zorg, is uitgenodigd om te komen vertellen over zijn ervaringen uit de praktijk.
Daarnaast worden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond het hospice-in-oprichting en van de acties die de komende maanden worden opgezet om donateurs te werven. Hiervoor zijn nieuwe kaarten met een kleine attentie beschikbaar.
De avond vindt plaats bij het installatiebedrijf Vink op het Veenderveld te Roelofarendsveen; deze ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld.

Sluisconcert

Tijdens het eerste weekend van juli is er in Roelofarendsveen veel actie rond Amandi.
Zaterdag 1 juli vindt het Sluisconcert plaats.
Die avond is de sluis van Roelofarendsveen wederom het decor van het onovertroffen gratis toegankelijke Sluisconcert. Een muziekpodium boven de sluisdeuren zorgt voor een unieke, sfeervolle ambiance, waarvan u, afgemeerd met uw boot of op de kade, van kunt genieten.
Naast het muzikale programma zal bij deze editie ‘de tulp’ centraal staan.
Amandi zal bij het Sluisconcert met veel vrijwilligers aanwezig zijn om donateurs te werven en ook zal vanaf het podium worden opgeroepen het hospice-in-oprichting te steunen.
Houd voor meer informatie de Facebookpagina in de gaten en zet 1 juli alvast in uw agenda!

Rondje Ka

Zondag 2 juli wordt  het jaarlijkse Rondje Ka georganiseerd.
Ook hier is Amandi met een stand aanwezig. De organisatie van het Rondje Ka schenkt de opbrengst van het wandelevenement dit jaar aan Amandi, waarvoor, bij voorbaat, hartelijk dank.
Loop ook een RondjeKa ( < klik hier voor de details ) en steun Amandi!

Andere activiteiten

Vrijwilligers van Amandi komen niet alleen in actie bij de hierboven genoemde evenementen. Ook bij de braderie in Leimuiden (14 juni), de Open Dag Waterrecreatie Woubrugge (17 juni), de Rabo Fietstocht (25 juni) en de braderie in Oude Wetering (8 juli) zal aandacht worden gevraagd voor het hospice. De volledige datumlijst staat verderop in deze nieuwsbrief.

Nieuwe secretaris

Sinds kort heeft het bestuur van de Stichting Hospice Amandi een nieuwe secretaris. Hieronder stelt zij zich voor.
"Ik ben Jolanda Bogaards, 58 jaar, woonachtig in Roelofarendsveen. Vanaf april versterk ik het bestuur in de functie van secretaris.
Ik heb vroeger gewerkt als secretaresse, beleidsmedewerker en ambtelijk secretaris, maar ben inmiddels al meer dan 20 jaar personeelsadviseur. Daarnaast ben ik ook regelmatig actief als zelfstandig loopbaanadviseur.
Waarom heb ik me aangemeld bij Amandi? Al langere tijd zoek ik naar bij mij passende mogelijkheden om meer te kunnen betekenen voor vooral zieke en kwetsbare medemensen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat ik bij mijn huidige werkgever terecht ben gekomen: Integraal Kankercentrum Nederland. Daar ondersteun ik onder meer de afdeling Palliatieve zorg. Ik hoorde daar van de vele ontwikkelingen die spelen en het vele mooie werk dat nog gedaan kan worden. Nadat ik ook zelf van dichtbij heb meegemaakt hoe belangrijk een goede ondersteuning in de laatste levensfase is, groeide bij mij de behoefte daar zelf ook iets aan bij te dragen. Toen ik in het Witte Weekblad las van het initiatief van hospice Amandi, nota bene in mijn eigen gemeente, vielen de puzzelstukjes in elkaar, want toen ik informeerde naar de mogelijkheden, bleek dat zij zochten naar een secretaris. Mijn kwaliteiten liggen vooral op het administratieve, organiserende en personele vlak; daarom past deze functie mij wonderwel. Dus solliciteerde ik, met succes.
Ik ben met veel enthousiasme aan de slag gegaan en hoop samen met alle andere bevlogen vrijwilligers iets moois tot stand te brengen: hospice Amandi, een liefdevolle plek waar kwaliteit van leven voorop staat, ook bij het sterven.
Mijn e-mailadres is secretaris@hospiceamandi.nl."

Kantoor

Sinds kort beschikt de Stichting Hospice Amandi over een eigen kantoor in het Hof van Alkemade in Roelofarendsveen.
Daar wordt vergaderd en daar is ook onze coördinator Jenny van Velzen vaak te vinden.
Als u vragen of goede ideeën heeft, dan kunt u daar een afspraak met haar maken. Haar mobiele nummer is 0621924271.

Activiteitenkalender

23 mei Avond voor vrijwilligers Amandi.
14 juni Braderie Leimuiden.
17 juni Open Dag Waterrecreatie Woubrugge.
25 juni Rabo Fietstocht.
1 juli Sluisconcert Roelofarendsveen.
2 juli Rondje Ka Roelofarendsveen.
8 juli Braderie Oude Wetering.

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 2, maart 2017

Iedereen is nodig

“In de vorige nieuwsbrief zei ik dat Amandi op de goede weg was. Dat klopt nog steeds, maar inmiddels besef ik ook dat de weg nog lang is”, aldus voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi.
“Zo zijn we blij met de overwegend positieve voorlichtingsavond in Nieuwe Wetering, met het geld van fondsen en bedrijfsleven - meestal forse bedragen -
en met de bijdragen van particulieren. Er werd zelfs een cheque bij me aan de voordeur afgegeven. Hartverwarmend allemaal.
Maar, soms is het even stil en dan besef je: de weg is nog lang. We kunnen niet achterover leunen. We zijn dan ook nog volop bezig met het benaderen van bedrijven en zijn blij met alle acties die door particulieren worden georganiseerd. Allemaal met het einddoel voor ogen: een hospice voor de ongeveer 26.000 inwoners van de gemeente Kaag en Braassem”.

Vanuit het bestuur

De commissie Bouw wacht de ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving af.
De commissie Zorg heeft de eerste serie gesprekken met vijf thuiszorgorganisaties afgerond en het bestuur heeft besloten drie van hen uit te nodigen voor een tweede gesprek. Hierin zal de nadruk liggen op de toekomstige samenwerking met betrekking tot de zorg die straks verleend zal worden aan onze gasten.

Penningmeester

Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi heeft sinds enige tijd een nieuwe penningmeester:
Jan Zandvliet. Hij is geen onbekende in politiek Kaag en Braassem of daarbuiten. We zijn blij met zijn komst. Tegelijkertijd hebben we afscheid genomen van George de Koning die jarenlang een belangrijke rol vervulde in het bestuur. Wij bedanken George voor zijn grote inzet.

Amandi wint prijs

De Stichting Hospice Amandi heeft de Goede-Doelenactie van EFK gewonnen. Hierdoor kan de Stichting € 2.000,- tegemoet zien.
EFK is een bedrijf in Alkmaar dat financiële diensten verleent, onder meer bij gemeenten.
De prijs is woensdag 22 maart op het gemeentehuis van Kaag en Braassem overhandigd.
De andere genomineerden waren Voedselbank Gooi en Omstreken en Klavertje2; zij kregen resp. € 1.000,-  en
€ 500,- overhandigd. Welke prijs werd gewonnen hing af van het aantal stemmen dat werd vergaard. Amandi bedankt alle stemmers.

Bouwplan goed ontvangen

Met een applaus voor de initiatiefnemers werd de informatieavond in Nieuwe Wetering op 24 januari jl. over het te bouwen hospice in die plaats afgesloten. De ongeveer honderd opgekomen belangstellenden waren hiertoe uitgenodigd door burgemeester Marina van der Velde-Menting die spontaan als laatste spreker het woord nam.
De burgemeester roemde de inzet van de initiatiefnemers, maar toonde ook begrip voor enkele kritische vragen vanuit de zaal. Die vragen betroffen vooral de onbekende sfeer rond een hospice en het aantal parkeerplaatsen. De initiatiefnemers gaven aan de kritische vragen ter harte te nemen en hierover met de bewoners in overleg te blijven.
Dat de avond in een goede sfeer verliep blijkt ook het feit dat zich die avond meerdere donateurs en vrijwilligers hebben aangemeld.

Giften

Het bedrag van de inzamelingsactie voor de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering groeit gestaag. Inmiddels is ongeveer de helft van het benodigde bedrag binnen/toegezegd.
Het geld is bijeengebracht door schenkingen van fondsen, het plaatselijke bedrijfsleven, verenigingen, families en particulieren. Een willekeurige greep uit de donaties:
* voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi werd zaterdag 11 maart aangenaam verrast door een gift van € 5.000,-  van Uitvaartzorg Pro Deo van de Mariakerk aan het Pastoor Onelplein in Roelofarendsveen. Hij kreeg de cheque tijdens de contactmiddag van Pro Deo uit handen van  voorzitter Joop Bakker. De 37 leden hebben bovenstaand bedrag de afgelopen jaren bijeen gespaard door hun werk voor Pro Deo als vrijwilliger, dus onbetaald, te verrichten;
* van Dobbe Transport, gevestigd op het Veenderveld in Roelofarendsveen, mochten we ook
€ 5.000,- ontvangen;
* een cheque met een bedrag van € 1.545,54 van het Middenstands Comité Oude Wetering (MCOW) werd door Gert van Staveren bij voorzitter Wim Sleeuw thuis aan de voordeur afgegeven;
* een bedrag van € 238,50 van Monique van Ammers van dansschool Monique’s Move, resultaat van een surprise-avond werd woensdag 22 maart overhandigd in de dansschool;
* een bedrag van € 365,- ontvingen we van de heer en mevrouw Schouten van de Stationshof; dit is tien maal de jaarlijks bijdrage van tien cent per dag !!
* een bijdrage van € 250.- ontvingen we van Elcon Zaagmachines in Leimuiden.

Vrienden

Amandi is op zoek naar nog meer Vrienden, naar inwoners van de gemeente Kaag en Braassem die zich willen verbinden aan het te bouwen hospice door een eenmalig of een jaarlijks bedrag over te maken. Zie hiervoor de mogelijkheden op www.hospiceamandi.nl  of bel met coördinator Jenny van Velzen op 06-21924271.
Stichting Hospice Amandi heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over een eventuele schenking of erflating aan het hospice.
Ook (periodieke) giften van particulieren of bedrijven komen voor belastingaftrek in aanmerking.

Tot slot

Dit nieuws en méér leest u op www.hospiceamandi.nl.
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.
Wilt u ons op de hoogte houden van evt. wijzigingen in uw e-mailadres?

Nieuwsbrief 1, januari 2017

Op de goede weg

Het wordt een belangrijk jaar voor de Stichting Hospice Amandi. Alle lichten voor de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering staan op groen. Wat nog ontbreekt is voldoende geld.
Voorzitter Wim Sleeuw: “Het bouwen en inrichten van een hospice kost veel geld. Alleen al de inrichting en medische voorzieningen kosten samen 100.000 euro. Medische apparatuur is nou eenmaal duur”.
“Voor het hospice hebben we 400.000 euro eigen geld nodig om de rest van het benodigde bedrag bij een bank te kunnen lenen. Er is inmiddels 180.000 euro binnen/toegezegd, dus we zitten op de goede weg. We gaan door met het inzamelen van geld en hopen daarbij op de hulp van het bedrijfsleven en zo veel mogelijk inwoners van Kaag en Braassem. Zodra er genoeg geld is, kan een aannemer worden ingeschakeld. We streven ernaar het hospice medio 2018 te openen”, aldus huisarts Sleeuw.

Een afbeelding van de toekomstige gastenkamer

Klussenteam Alkemade helpt

Het Klussenteam Alkemade, onderdeel van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Kaag en Braassem, heeft de Stichting Hospice Amandi aangeboden in de toekomst hulp te verlenen bij klusjes in en rond het te bouwen hospice. In het klussenteam zitten veel mensen die uit de bouw of installatie afkomstig zijn.

Giften

Met het concreter worden van het te bouwen hospice groeit ook de betrokkenheid onder de inwoners van Kaag en Braassem. Dat is onder meer te merken aan het aantal giften van particulieren en bedrijven. Bovendien is er een belangrijke bijdrage door een fonds toegezegd.

Ook het aantal  initiatieven om geld in te zamelen neemt toe. Zo was er onder meer:

 • een gift van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Kaag en Braassem van vijfhonderd euro, ontvangen tijdens de nieuwjaarsreceptie;
 • een gift van de bewoners van Veenstaete aan de Saskia van Uylenburglaan in Oude Wetering van 330 euro, ingezameld tijdens de nieuwjaarsreceptie;
 • een gift van de handwerkgroep De Vlijtige Vingers van Zorgcentrum Huize Jacobus van honderd euro, onder leiding van Riet Disseldorp, Mary Tiele en Leontien van Klink, door 27 dames wekelijks bij elkaar gebreid door vestjes, truitjes en dekens te verkopen;
 • eeen gift van de familie Van den Boogaard van vijfhonderd euro, bijeengebracht tijdens de uitvaart van de heer Van den Boogaard.

Amandi is blij met elke gift, groot en klein. Naast de geldbedragen ontving Amandi ook twee boeken voor op de plank in het hospice: ‘Lijden verlichten’ van pastor Marinus van den Berg met voorin de persoonlijke boodschap: “Lezen kan verhelderen als ’t donker is”. En ‘Dik water’ over succesvolle ondernemers in Kaag en Braassem, samengesteld door Annemieke de Man, Erna Rotteveel en Dimmy Olijerhoek.

Amandi bedankt alle gevers.

Stem op Hospice Amandi

Stichting Hospice Amandi maakt bij een goede-doelenactie kans op een bedrag van 500, 1000 of 2000 euro. De stichting is genomineerd door EFK, een bedrijf in Alkmaar dat  financiële diensten verleent, onder meer bij gemeenten. De andere genomineerden zijn Voedselbank Gooi en Omstreken en Klavertje2.
De genomineerde die de meeste stemmen vergaart wint het hoogste bedrag. Er kan tot 1 februari worden gestemd. Klik hier om uw stem uit te brengen.
Stem allen.

Meer vrijwilligers nodig

Nu de bouw van het hospice dichterbij komt, is Amandi op zoek naar vrijwilligers, naast de tientallen die zich inmiddels al hebben aangemeld. Het gaat om hulp bij de zorg, maar ook in de keuken en bij het onderhoud van de tuin.
Halverwege dit jaar zal een informatiebijeenkomst worden gehouden. Eind dit jaar of begin volgend jaar start dan een korte opleiding voor de vrijwilligers. Om vrijwilliger te worden in het hospice is geen achtergrond in de zorg nodig. Tijd en ruimte in hoofd en hart is vooral belangrijk. Om het project te laten slagen zijn zestig tot zeventig vrijwilligers nodig die minimaal vier uur per week beschikbaar zijn.
Heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden bij Hospice Amandi of kent u iemand in uw omgeving, dan kunt u contact opnemen met coördinator Jenny van Velzen via info@hospiceamandi.nl

Informatieavond Nieuwe Wetering

Op dinsdag 24 januari organiseert de Stichting Hospice Amandi met medewerking van de gemeente Kaag en Braassem in de voormalige basisschool De Meerpaal in Nieuw Wetering voor omwonenden en belangstellenden een informatieavond over het te bouwen hospice op die locatie.
Wethouder Floris Schoonderwoerd en medewerkers van Hospice Amandi zijn aanwezig om alles te vertellen over de actuele stand van zaken rondom de komst van het hospice.
Ook kunnen de bouwplannen worden ingezien en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om ca. 21.00 uur.

Tot slot

Dit nieuws en méér leest u op www.hospiceamandi.nl

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 6, november 2016

Voorlopig ontwerp hospice

Er is een architect aangetrokken die een voorlopig ontwerp heeft gemaakt van het gebouw waar het hospice gerealiseerd zal worden. De aangewezen locatie is de voormalige basisschool in Nieuwe Wetering aan de Noordveenweg. Er kan veel materiaal worden hergebruikt; de huidige fundering, vloeren en balkenconstructie zijn het uitgangspunt voor de ‘verbouwing’. Hierdoor kan er een toekomstbestendig gebouw worden neergezet op een bestaande basis.

Het is de bedoeling dat mei 2017 de bouw start en dat het hospice medio 2018 klaar is voor gebruik. Hieronder zie je een van de sfeerbeelden van het te realiseren hospice.

artist impression door MOVE urban architecture

Start werving fondsen en vrijwilligers

Nu het voorlopig ontwerp er ligt en er gesprekken gaande zijn over de bouw van het hospice, gaat ook de fondsenwerving actief van start. Dit begint met een voorlichtingsavond voor het Comité van Aanbeveling op dinsdag 15 november.

Vrijwilligers

Er hebben zich al meerdere vrijwilligers spontaan aangemeld. Medio 2017 zal een informatiebijeenkomst gehouden worden voor geïnteresseerden. Eind 2017 / begin 2018 start een korte opleiding voor de vrijwilligers. Om vrijwilliger te worden in het hospice is geen achtergrond in de zorg nodig. Tijd en ruimte in hoofd en hart is vooral belangrijk. Om het project te laten slagen zijn 60 tot 70 vrijwilligers nodig die minimaal 4 uur per week beschikbaar zijn.

Mocht u iemand kennen die interesse heeft om vrijwilliger te worden bij Hospice Amandi of heeft u zelf interesse, dan kunt u contact opnemen met coördinator Jenny van Velzen via info@hospiceamandi.nl.

Donaties

Bloementeam
Tijdens de jaarlijkse braderie in Oude Wetering heeft het ‘bloementeam’ bij De Spreng bloemen en bloemstukjes verkocht voor een goed doel. Hierdoor kon op 15 september een cheque van maar liefst      € 1.500,- worden overhandigd aan Hospice Amandi. Leni Noordam, Wilma Vergunst, Yvonne Renee, Nel Kroon, Irene Pathuis, Annette van Tol, Marije van Schie en Dicky de Jong; bedankt voor de inspanningen en de mooie donatie.

Uitvaartvereniging St. Barbara
Op 16 september is er een presentatie gehouden voor de Uitvaartvereniging St. Barbara. Bij de presentatie waren 50 leden aanwezig. Na afloop werden we verrast met een cheque van € 250,-, bestemd voor de realisatie van het hospice.

Donatie Mevrouw van Zoen
Mevrouw van Zoen heeft bij de viering van haar 103e verjaardag een bijdrage gevraagd voor het hospice. Zij heeft hiermee een bedrag van € 350,- gedoneerd. Helaas is Mevrouw van Zoen inmiddels overleden. Toch willen wij onze waardering uitspreken voor deze donering.

Naast deze donaties hebben we ook andere bijdragen ontvangen. We willen graag alle gevers bedanken voor de donaties en voor hun vertrouwen in het hospice. Wilt u ook het hospice steunen? Klik hier voor meer informatie.

Coördinator hospice

Per 1 september is Jenny van Velzen aangenomen als coördinator van Hospice Amandi. Zij zal zich bezig houden met alle coördinerende taken zoals wet- en regelgeving, voorbereiding van de te leveren zorg, werven en trainen van vrijwilligers, communicatie etc. etc. Ook is zij de contactpersoon voor Hospice Amandi. U kunt haar bereiken op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-21 92 42 71 of per email via info@hospiceamandi.nl. Wij zijn blij dat we Jenny als coördinator in ons team mogen verwelkomen.

Interview Comité van Aanbeveling

Uit het interview met Ds J. W. van Schaik, predikant van de Dorpskerk in Woubrugge: “De vraag is: Hoe wil je je laatste  fase beleven. Wat is stervenskunst? De sfeer, de zorg, het klimaat in een hospice dragen eraan bij dat je aan sterven toekomt.”  Klik hier om het hele interview te lezen.

Nieuwsbrief 5, juni 2016

Amandi tekent intentieverklaring met gemeente

Na ruim twee jaar voorbereiding en veel inzet van vrijwilligers is woensdag 11 mei een intentieverklaring getekend. Met deze intentieverklaring geeft de gemeente Kaag en Braassem haar medewerking aan de realisatie van het hospice. Het hospice zal gerealiseerd worden op de locatie van de oude basisschool in Nieuwe Wetering. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hospice op de bestaande fundering gebouwd kan worden. Het voorlopig ontwerp voor het hospice wordt gemaakt door Architectenbureau Ben Schildwacht.

Als alles mee zit zullen de deuren van het hospice begin 2018 geopend worden. Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. Naast vele donaties die nog nodig zijn om de bouw te bekostigen, zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten in het hospice om de gasten en hun naasten te ondersteunen. De vrijwilligers worden in de periode tot de opening opgeleid om deze steun en zorg te kunnen bieden.

Donaties

Regelmatig krijgt Hospice Amandi donaties via de bank. Helaas staat er bij deze donaties alleen een naam en een bankrekeningnummer. We kunnen degene die de donatie gedaan heeft vaak niet persoonlijk bedanken. Op deze manier willen we graag iedereen bedanken voor de ontvangen donaties. We zijn heel erg dankbaar voor de steun die we krijgen bij de realisatie van het hospice.

Een liefdevol gebaar

Via onze antwoordkaart of via de website kun je vriend worden van Hospice Amandi. Je kunt al voor € 0,10 per dag het hospice steunen. Dit betekent € 36,50 per jaar. Natuurlijk is het ook mogelijk om een eenmalige donatie te doen. De jaarlijkse incasso wordt dit jaar in juni van uw rekening worden afgeschreven.

Interview met Burgemeester Marina van der Velde - Menting

1. Waarom heeft u JA gezegd op de uitnodiging van Amandi om plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling?
Ik vind het een prachtig initiatief. Het is waardevol en nodig om een hospice in de gemeente te hebben. Het praten over een hospice maakt de dood en erover spreken wat gewoner. Het is een geruststelling voor mensen dat er zorg is waar nodig door een professionele organisatie. Ik wil daar waar ik kan een steentje bijdragen om een hospice te realiseren.

2. Waarom zou u het verblijf in het hospice aanraden?
Of men naar een hospice gaat is afhankelijk van omstandigheden. Bijna iedereen wil het liefste thuis in zijn eigen huis blijven denk ik. Maar soms is thuis blijven niet mogelijk, het huis ongeschikt of raakt de mantelzorg overbelast, fysiek of mentaal. Soms is er geen mantelzorg en dan is een hospice een goed alternatief, bijna net als thuis, een huiselijke en prettige omgeving.

3. Heeft u persoonlijk of vanuit uw functie ervaring met een hospice?
Nee, dat niet, maar ik hoor er soms wel mensen over praten, dat zijn altijd positieve ervaringen. Zelf heb ik moeite met zorgen, het zorgen voor mijn moeder bijvoorbeeld vond ik moeilijk, ik ben er niet goed in. Ze woonde een klein stukje bij mij vandaan en ik zag haar einde niet aankomen. Ze is uiteindelijk in een verpleeghuis gestorven en dat vond ik echt jammer. Het lijkt me fantastisch dat mensen, als een naaste terminale zorg nodig heeft, dat samen met een team van lieve en ervaren vrijwilligers kan realiseren. Die deskundige vrijwilligers kunnen de mantelzorg heel veel ondersteuning bieden.

4. Heeft u een motto of een uitspraak die wat u betreft de bestaansreden van een hospice weergeven?
Juist in de laatste fase van het leven moet iemand niet alleen zijn. Het  is mooi om  samen met je naasten naar een liefdevol en rustig einde te kunnen gaan met ondersteuning en tools van een hospice.

5. Heeft u nog iets toe te voegen, wilt u nog iets erover kwijt?
Ik hoop dat het initiatief spoedig landt. Een dergelijk initiatief vraagt veel voorbereiding, ik hoop dat het snel op poten staat en dat het Hospice in onze gemeente zijn plek vindt.

Nieuwsbrief, december 2015

Amandi: wat is er gebeurd in 2015?

Het is een tijd stil geweest rond Hospice Amandi. Dat betekent niet dat er in 2015 niets gebeurd is. Integendeel! Nu het einde van het jaar nadert geven we u graag een overzicht van onze activiteiten. Tegelijk willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u een goede jaarwisseling te wensen en een heel liefdevol en gezond 2016.

Huisvesting

Onze belangrijkste activiteiten betroffen het zoeken naar huisvesting…

De gemeente heeft ons de locatie van voormalige school De Meerpaal in Nieuwe Wetering voorgesteld. Wij hebben daar uitgebreid studie van gemaakt en over gesproken met de gemeente. Inmiddels hebben we ook een architectenbureau geselecteerd dat voor ons gaat kijken wat de mogelijkheden zijn van deze locatie. De komende tijd zullen wij u door middel van deze nieuwsbrief nader informeren over de voortgang.

Zorg

Welke zorg willen we gaan bieden in ons hospice?

Naast het vinden van een goede plek om het hospice te bouwen, is er met meerdere vrijwiliggers en organisaties gesproken over de invulling van de zorg in het hospice. Naar aanleiding van deze gesprekken is er besloten dat er twee kamers komen voor de palliatieve terminale zorg. Dit is ook onze belangrijkste doelstelling; zorg voor mensen die gaan overlijden en voor wie dat thuis niet mogelijk is.

Er wordt al langer gesproken over de mogelijkheid om naast deze twee 'hospicebedden', twee kamers in te richten voor mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door onverwachte omstandigheden behoefte hebben aan de liefdevolle zorg die wij bieden in het hospice. Dit wordt ook wel ´eerstelijnsverblijf´ genoemd; een klein wijkhospitaal waar 24 uur zorg geboden wordt onder verantwoordelijkheid van huisarts en wijkverpleegkundige. We hebben met Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hierover gesproken. De zorgverzekeraar was zeer positief en heeft ons geadviseerd de vergunningen voor een dergelijk eerstelijnsverblijf aan te vragen.

VPTZ Kaag en Braassem en Hospicegroep Jacobswoude fuseren

Per 1 juli zijn Hospicegroep Jacobswoude en VPTZ Kaag en Braassem samen gegaan ...

Zij gaan de naam Amandi Thuis voeren. Zij voeren nu dezelfde naam als Hospice Amandi, maar we zijn nog steeds twee verschillende organisaties. Amandi Thuis zorgt voor hulp bij zieken en terminale patiënten thuis. Hospice Amandi is een hospice in oprichting waar hulp geboden wordt voor zieken en terminale patiënten, voor wie de zorg thuis te zwaar is of die geen naasten hebben die hen kunnen verzorgen.

Amandi Thuis heeft een eigen bestuur. Als Hospice Amandi hebben we wel regelmatig contact met Amandi Thuis en met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. In de toekomst, als het hospice gerealiseerd is, hopen we op een goede samenwerking tussen het hospice en Amandi Thuis. Dit willen we mede doen door het inzetten van vrijwilligers die ook bij Amandi Thuis werkzaam zijn.

Comité van Aanbeveling

Het afgelopen jaar hebben we het Comité van Aanbeveling verder kunnen uitbreiden. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende leden:

M. van der Velde-Menting    Burgemeester - Gemeente Kaag en Braassem
W. Beekhuis                             Huisarts - Rijpwetering
J. Glas                                        Moderator - Federatie St Clara en St Franciscus
O.W.D.C. von Hertzberg        Notaris - Oude Wetering
E.B. Mandemaker                   Dominee Gereformeerde kerk -  Woubrugge
P. Koek                                      Artistiek leider De Veenfabriek
W.J. van Schaik                        Dominee Nederlands Hervormde kerk - Woubrugge

In de volgende nieuwsbrieven zult u steeds een interview vinden met één van de leden van het Comité van Aanbeveling.

Nieuwsbrief, september 2015

Voorwoord

Het is een tijd stil geweest rond Hospice Amandi. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is.

Onze belangrijkste activiteiten betroffen het zoeken naar huisvesting. Als voorlopig nieuws valt te melden dat de locatie in Nieuwe Wetering niet van de baan is. We zijn nog steeds in gesprek met mogelijke investeerders voor deze locatie.

Behalve het vinden van een goede plek om het hospice te bouwen, hebben we vorderingen gemaakt met het invullen en concreter maken van de zorg die we willen gaan leveren in het hospice en de bijbehorende exploitatiebegroting. We verwachten niet meer dan twee bedden nodig te hebben voor de palliatieve terminale zorg, onze belangrijkste doelgroep. Er wordt al langer gesproken over de mogelijkheid om naast deze twee 'hospicebedden', twee logeerbedden in te richten. We willen ook voor deze mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door onverwachte omstandigheden behoefte hebben aan de liefdevolle zorg die wij kunnen bieden in het hospice, een plek realiseren.

Zoals je ziet staan we niet stil. In deze nieuwsbrief lees je meer over de vorderingen en de gebeurtenissen rond het hospice.

VPTZ Kaag en Braassem en Hospicegroep Jacobswoude fuseren

Per 1 juli zijn Hospicegroep Jacobswoude en VPTZ Kaag en Braassem samen gegaan. Zij gaan de naam Amandi Thuis voeren. Zij voeren nu dezelfde naam als Hospice Amandi, maar we zijn nog steeds twee verschillende organisaties. Amandi Thuis zorgt voor hulp bij zieken en terminale patiënten thuis. Hospice Amandi is een hospice in oprichting waar hulp voor zieken en terminale patiënten, waarvoor de zorg thuis te zwaar is of die geen naasten hebben die hen kunnen verzorgen, geboden wordt.

Amandi Thuis heeft een eigen bestuur. Als Hospice Amandi hebben we wel regelmatig contact met Amandi Thuis en met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. In de toekomst als het hospice gerealiseerd is hopen we op een goede samenwerking tussen het hospice en Amandi Thuis. Dit willen we mede doen door het inzetten van vrijwilligers die ook bij Amandi Thuis werkzaam zijn.

Huisarts Beekhuis schenkt € 12.000,- aan Hospice Amandi

Het bestuur van Hospice Amandi kreeg 19 februari een cheque overhandigt van maar liefst € 12.000,- van het Rijpweteringse huisartsenpaar Wouterus en Greetje Beekhuis. 19 en 20 december hebben de huisartsen officieel afscheid genomen van hun patiënten en relaties. De huisartsen gaan genieten van hun welverdiende pensioen. De patiënten en relaties waren in groten getale aanwezig op het afscheid. Het verzoek van dr. Beekhuis aan alle genodigden was om een bedrag te doneren aan Stichting Hospice Amandi. Hier is gehoor aan gegeven; er is maar liefst € 12.000,- euro gedoneerd aan het hospice. Wij willen Wouterus en Greetje Beekhuis dan ook van harte bedanken voor deze zeer gulle gift.

Sponsordoek Hospice Amandi bij T.V. Alkemade

12 Maart opende Tennisvereniging Alkemade het
tennisseizoen met nieuwe tennisbanen en nieuwe
sponsordoeken. De tennisvereniging wilde een aantal
goede doelen de gelegenheid geven om een sponsordoek
te plaatsen. Eén van die goede doelen was Hospice
Amandi. De opening werd gevierd met een tennistoernooi
en een borrel voor leden en sponsoren.

Nieuwsbrief 2, september 2014

Amandi 1 jaar verder...

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Hospice Amandi. Er is sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief bijna een volledig jaar achter de rug. Dit jaar is omgevlogen zonder dat er schijnbaar veel resultaat is geboekt. Achter de schermen is er echter veel werk verricht:

 • De werkgroep communicatie heeft de website gelanceerd; www.hospiceamandi.nl. Neemt u er eens een kijkje en laat ons uw reactie horen. Ook op andere wijze (lees ons artikeltje over de marathon) wordt aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid.
 • De werkgroep huisvesting is in gesprek met de gemeente over de voorwaarden van  aanschaf van de grond van de voormalige lagere school de Meerpaal in Nieuwe Wetering.
 • Ook wordt gezocht naar een mogelijke investeerder, die op deze plek het Hospice wil bouwen. Alternatieve locaties worden ook nog steeds onderzocht.
 • Inmiddels hebben wij ook de ANBI-status verkregen; hierdoor weet u zeker dat er geen belasting betaald hoeft te worden over uw gift!

Welke zorg willen we bieden in het Hospice?
Bij deze vraag heeft het bestuur lang stil gestaan. Het bestuur heeft de intentie om onze zorg niet alleen te bieden aan de terminaal zieke medemens. Wij willen ook open staan voor mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn om thuis te wonen en die onze liefdevolle zorg net zo goed kunnen gebruiken. De verwachting is dat naar dit extra aanbod veel vraag zal zijn. Om deze vorm van zorg te realiseren worden gesprekken gevoerd met partners, zoals zorginstellingen.

Positieve reacties uit Kaag en Braassem
De reacties van bewoners van Kaag en Braassem over ons initiatief zijn zeer positief. Velen gaven aan dat het Hospice er zelfs al had moeten zijn! Dit geeft ons energie om op de ingeslagen weg door te gaan. Dat deze weg nog lang is, maakt de uitdaging des te groter.

Voorzitter Stichting Hospice Amandi
Wim Sleeuw, huisarts

Flyeren tijdens 'Veense' marathon groot succes!

Kunt u de afbeelding van deze nieuwsbrief niet zien? Klik linksboven op 'webversie'

Zaterdag 13 september, tijdens de marathon van de ‘Veense’ feestweek,  zijn de eerste flyers uitgedeeld aan lopers  én aan de aanmoedigende mensen langs de kant van het parcours . De informatie werd met groot enthousiasme ontvangen en werd alom bewonderd om haar warmte en uitstraling.

Een aantal inwoners van onze gemeente heeft direct de donateurskaart per post naar ons verstuurd of digitaal ingevuld via onze website. Lieve mensen, hartelijke dank voor jullie gift en het geschonken vertrouwen aan Hospice Amandi. Amandi is het waard!
In de maand oktober zullen op diverse andere plekken in de gemeente flyers neergelegd worden.

Onze eerste grote gift

Een stichting die graag anoniem wil blijven heeft een bedrag van € 35.000,- aan Hospice Amandi geschonken. Het bestuur was aangenaam getroffen door dit blijk van vertrouwen in de realisatie van het hospice. Een huis met liefde voor mensen in de laatste levensfase. Wilt u ook doneren aan Hospice Amandi? Bezoek onze website voor meer informatie www.hospiceamandi.nl

Denkt u ook mee over huisvesting?

Kunt u de afbeeldingen van deze nieuwsbrief niet zien? Klik linksboven op 'webversie'.

Gezocht wordt naar een geschikte locatie die beantwoordt aan ons ideaal: Een huis wat een sfeer van veiligheid en geborgenheid biedt, wat een ‘thuis’ vormt voor de gast. De gewenste locatie is  op een acceptabele afstand van de kern van de gemeente , er is laagbouw mogelijk en een landelijke inrichting is prima te realiseren.

In gesprek met de gemeente, die ons ideaal van harte toejuicht, en die meegekeken heeft naar mogelijkheden van huisvesting heeft zij het perceel van de voormalige school De Meerpaal in Nieuwe Wetering te koop aangeboden.
Of het deze plek ook inderdaad gaat worden? We kunnen nog geen garanties geven… maar investeerders zijn van harte welkom om ons ideaal te helpen realiseren.
Weet u misschien een andere geschikte locatie? Stuur ons een berichtje via info@hospiceamandi.nl.