Uw gift en de fiscus

Een gift aan Stichting Hospice Amandi kan fiscaal voordeel opleveren omdat de stichting als zogenaamde ANBI is geregistreerd. Hieronder leest u hoe u het fiscaal voordeel kan benutten.

U doneert als particulier eenmalig
Uw gift kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting opvoeren. Als de gift (samen met andere giften die u in het jaar deed) uitkomt boven een drempel, dan levert dat een aftrekpost op.
De drempel is 1% van het drempelinkomen* met een minimum van € 60. De aftrekpost mag niet hoger zijn dan 10% van uw drempelinkomen. Het belastingvoordeel kan oplopen tot 52% van de aftrekpost.
Totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek van u en uw fiscale partner.

U doneert als particulier tenminste 5 jaar lang elk jaar een bedrag
Als u minimaal 5 jaar achtereen een vast bedrag aan ons overmaakt, en dit schriftelijk met ons afspreekt*, dan wel notarieel vastlegt, dan ziet de belastingdienst dit als een periodieke gift.  Elk jaar mag u het betaalde bedrag als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen. Het belastingvoordeel hangt af van de hoogte van uw inkomen en kan oplopen tot 52%.
Dat kan met dit formulier

U doneert als ondernemer vanuit een BV
U kunt uw giften aan Amandi opvoeren als zakelijke last voor de vennootschapsbelasting. De giften zijn volledig aftrekbaar tot 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.Als voorwaarde geldt dat u de giften schriftelijk kunt bewijzen. U kunt ons ook sponsoren, in ruil voor een onderling overeen te komen tegenprestatie. Bijvoorbeeld door uw bedrijfsnaam in een gepubliceerde lijst van donateurs op te nemen. In dat geval ontvangt u van ons een factuur.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, of advies inwinnen bij uw belastingadviseur.

U doneert als IB-ondernemer
U kunt een gift aan ons als zakelijke last opvoeren als de gift aantoonbaar een zakelijk doel dient.
Dat kan bijvoorbeeld door op uw website te vermelden dat u een gift aan ons deed.
Een andere mogelijkheid is dat u ons sponsort.In dat geval leveren wij in overleg met uw bedrijf een tegenprestatie, bijvoorbeeld door uw bedrijfsnaam in een gepubliceerde lijst van donateurs op te nemen.
Wij reiken u in dat geval een factuur uit. Het gefactureerde bedrag is 100% aftrekbaar.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen, of advies inwinnen bij uw belastingadviseur.