Werkgroepen

De werkgroepen ondersteunen het bestuur door ontwikkeling en uitwerking van de taken die liggen op de diverse vakgebieden.

Huisvesting
Johan de Graaf, voorzitter
Corrie van Dijk
Rob Hensen
Klaas Jongens
Wim Sleeuw
Paul Wolvers

 

ICT
Paul van Emmerik
Ed Hölscher
Wim Sleeuw
Peter Smits

 

 

Zorg
Jolanda Bogaards
Karin Kuiters
Wim Sleeuw
Riet Spaargaren
Jenny van Velzen

 

Overige vrijwillige ondersteuning
Marian Bakker, secretariaat   klik hier om te mailen
Annelies de Bock, website
Ron Helsloot, administratie donateurs
Sungi Verhaar, fotografie
Fondsenwerving en communicatie
Rob Hensen, voorzitter
Bep Verdel, secretaris
Corrie van Dijk
Fons van Rijn
Wim Sleeuw
Lonneke de Vries