Werkgroepen

De werkgroepen ondersteunen het bestuur door ontwikkeling en uitwerking van de taken die liggen op de diverse vakgebieden.

Huisvesting
Corrie van Dijk
Rob Hensen
Klaas Jongens
Wim Sleeuw
Paul Wolvers

 

ICT
Leo Bakker
Ed Hölscher
Ed van Oeffel
Wim Sleeuw

 

Zorg
Jolanda Bogaards
Karin Kuiters
Wim Sleeuw
Riet Spaargaren
Desirée Roos
Lonneke de Vries

 

Overige vrijwillige ondersteuning
Marian Bakker, secretariaat   klik hier om te mailen
Annelies de Bock, website
Ron Helsloot, administratie donateurs
Sungi Verhaar, fotografie
Fondsenwerving en communicatie
Rob Hensen, voorzitter
Bep Verdel, secretaris
Corrie van Dijk
Trudie van der Meer
Fons van Rijn
Wim Sleeuw
Lonneke de Vries